ฝ่ายปกครองท้องถิ่น

กำนันตำบลไร่มะขาม

เดชาวัด ม่วงทอง