ฝ่ายปกครองท้องที่

กำนันตำบลไร่มะขาม

เดชาวัด ม่วงทอง