ฝ่ายปกครองท้องถิ่น

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

เล็ก เนตรกาศักดิ์