My Community

My Community - ศูนย์กลางสถิติ

My Community - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
44
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
1
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
1
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
1
ออนไลน์มากที่สุด:
111 - ธันวาคม 04, 2016, 07:53:39 PM
ออนไลน์วันนี้:
2
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.12
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
8.86
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
8.28
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
0
สมาชิกล่าสุด:
MaryTar0570
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
4.64
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:0

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

LolitaTex
1ชั่วโมง 29นาที
admin
36นาที
looknamso
16นาที
sacasino
14นาที
DavidSpade
10นาที
ufabet01
8นาที
Busba1122
7นาที
zeedth
7นาที
pom007
6นาที
ts911info
6นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2023 0 0 5 15
ตุลาคม 2023 0 0 0 2
กันยายน 2023 0 0 0 10
สิงหาคม 2023 0 0 2 7
กรกฎาคม 2023 0 0 1 10
มิถุนายน 2023 0 0 0 9
พฤษภาคม 2023 0 0 1 15
เมษายน 2023 0 0 1 9
มีนาคม 2023 0 0 0 12
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 9
มกราคม 2023 0 0 0 14
* 2022 0 0 3 33
ธันวาคม 2022 0 0 0 33
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 21
ตุลาคม 2022 0 0 0 14
กันยายน 2022 0 0 0 12
สิงหาคม 2022 0 0 0 10
กรกฎาคม 2022 0 0 0 9
มิถุนายน 2022 0 0 0 9
พฤษภาคม 2022 0 0 0 9
เมษายน 2022 0 0 1 13
มีนาคม 2022 0 0 0 15
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 1 14
มกราคม 2022 0 0 1 12
* 2021 0 0 3 14
ธันวาคม 2021 0 0 0 10
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 14
ตุลาคม 2021 0 0 0 12
กันยายน 2021 0 0 0 11
สิงหาคม 2021 0 0 0 10
กรกฎาคม 2021 0 0 0 11
มิถุนายน 2021 0 0 0 3
พฤษภาคม 2021 0 0 0 4
เมษายน 2021 0 0 0 4
มีนาคม 2021 0 0 0 5
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 1 5
มกราคม 2021 0 0 2 6
* 2020 0 0 6 11
ธันวาคม 2020 0 0 1 6
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 9
ตุลาคม 2020 0 0 1 4
กันยายน 2020 0 0 2 5
สิงหาคม 2020 0 0 0 11
กรกฎาคม 2020 0 0 0 4
มิถุนายน 2020 0 0 0 6
พฤษภาคม 2020 0 0 0 6
เมษายน 2020 0 0 1 4
มีนาคม 2020 0 0 0 5
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 5
มกราคม 2020 0 0 1 7
* 2019 0 0 6 15
ธันวาคม 2019 0 0 1 12
พฤศจิกายน 2019 0 0 1 10
ตุลาคม 2019 0 0 0 11
กันยายน 2019 0 0 3 7
สิงหาคม 2019 0 0 0 9
กรกฎาคม 2019 0 0 0 7
มิถุนายน 2019 0 0 0 15
พฤษภาคม 2019 0 0 0 15
เมษายน 2019 0 0 0 11
มีนาคม 2019 0 0 1 9
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 0 6
มกราคม 2019 0 0 0 9
* 2018 0 0 8 24
ธันวาคม 2018 0 0 1 7
พฤศจิกายน 2018 0 0 0 9
ตุลาคม 2018 0 0 0 9
กันยายน 2018 0 0 1 10
สิงหาคม 2018 0 0 2 11
กรกฎาคม 2018 0 0 1 24
มิถุนายน 2018 0 0 0 23
พฤษภาคม 2018 0 0 2 14
เมษายน 2018 0 0 1 16
มีนาคม 2018 0 0 0 18
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 0 17
มกราคม 2018 0 0 0 18
* 2017 0 0 12 16
ธันวาคม 2017 0 0 0 15
พฤศจิกายน 2017 0 0 2 16
ตุลาคม 2017 0 0 1 16
กันยายน 2017 0 0 1 16
สิงหาคม 2017 0 0 0 15
กรกฎาคม 2017 0 0 3 15
มิถุนายน 2017 0 0 2 10
พฤษภาคม 2017 0 0 1 12
เมษายน 2017 0 0 2 13
มีนาคม 2017 0 0 0 8
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 10
มกราคม 2017 0 0 0 15
* 2016 23586 25213 292 111
ธันวาคม 2016 0 0 0 111
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 107
ตุลาคม 2016 22587 23239 207 68
กันยายน 2016 75 1024 8 7
สิงหาคม 2016 223 229 31 13
กรกฎาคม 2016 35 37 17 6
มิถุนายน 2016 332 350 8 7
พฤษภาคม 2016 118 118 3 7
เมษายน 2016 111 111 13 7
มีนาคม 2016 103 103 3 5
กุมภาพันธ์ 2016 2 2 2 2
มกราคม 2016 0 0 0 4
* 2015 1 1 1 1
ธันวาคม 2015 1 1 1 1