ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Displaying 1-4 of 4 results.
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2567