ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 5 results.
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization