ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 7 results.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562