ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม


หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150


เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15


Email : raimakham.phet@gmail.com


งานรับส่งหนังสือ : saraban_06760606@dla.go.th