ออกรับบริจาคขยะรีไซเคิล

23 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ขอขอบคุณ ผู้นำ และชาวบ้าน หมู่ที่ ๑- ๙ ที่ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อนำมาจัดกิจกรรมทอดผ้าขยะรีไซเคิล ในวันศุกร์ ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!