ออกรับบริจาคขยะรีไซเคิล

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ขอขอบคุณ ผู้นำ และชาวบ้าน หมู่ที่ ๑- ๙ ที่ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อนำมาจัดกิจกรรมทอดผ้าขยะรีไซเคิล ในวันศุกร์ ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization