โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

29 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายสุทธิพงษ์ พรมมาตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม มอบหมาย นายสมศักดิ์ กลั่นกลิ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ลงพื้นที่ทำโครงการรณรงค์ชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมด้วย พนักงาน อบต.ไร่มะขาม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!