โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นายสุทธิพงษ์ พรมมาตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม มอบหมาย นายสมศักดิ์ กลั่นกลิ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ลงพื้นที่ทำโครงการรณรงค์ชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมด้วย พนักงาน อบต.ไร่มะขาม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization