โครงการคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๖

1 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายสุทธิพงษ์ พรมมาตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม กล่าวเปิด โครงการคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยการจัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อนำเงินรายได้จากการทอดผ้าป่าขยะ นำไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบางในตำบลไร่มะขาม การจัดกิจกรรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและธารน้ำใจจากผู้นำชุมชนตำบลไร่มะขาม หมู่ ๑ -๙ สมาชิกสภาฯ ประชาชนในตำบลไร่มะขาม ครู นักเรียนโรงเรียนไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) พนักงานช่วยกันบริจาคขวดพลาสติก ขวดน้ำ กล่องกระดาษ ฯลฯ เป็นจำนวนมาก พร้อมกับได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!