ข่าวประชาสัมพันธ์ เจ้าของที่ดิน

12 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

#ประชาสัมพันธ์
"..ให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขามหรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข ๐๓๒-๕๘๖๑๐๐ ในวันและเวลาราชการ..
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!