ข่าวประชาสัมพันธ์ เจ้าของที่ดิน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
#ประชาสัมพันธ์
"..ให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขามหรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข ๐๓๒-๕๘๖๑๐๐ ในวันและเวลาราชการ..
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization