โครงการสืบสานการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

14 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม เชิญชวนร่วมงานวันลอยกระทง #สุขใจ ไร่มะขาม #กลมเกลียว กลมกล่อม ณ ถนนเลียบคลองชลประทาน ข้างป้อมอปพร. ตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 4 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!