โครงการสืบสานการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม เชิญชวนร่วมงานวันลอยกระทง #สุขใจ ไร่มะขาม #กลมเกลียว กลมกล่อม ณ ถนนเลียบคลองชลประทาน ข้างป้อมอปพร. ตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 4 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization