ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกรถขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)

24 เมษายน 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกรถขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)