ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกรถขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกรถขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)


องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization