แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น

Displaying 1-5 of 7 results.
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.ไร่มะขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization