กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

17 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบุรี และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบ้านลาด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียนวัดช่อม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!