โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

12 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุทธิพงษ์ พรมมาตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม เป็นประธานพิธีเปิด โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ สนามหญ้าองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ไร่มะขาม ผู้นำท้องที่ เด็ก และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการฯ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!