ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

29 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง