พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

28 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายสุทธิพงษ์ พรมมาตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม เป็นประธานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ กลั่นกลิ่น,นายพินโย บุญนิมิตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม เข้าร่วมพิธีตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กำหนด เพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!