ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล 2567

30 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ดำเนินการประชุมประชาคมตำบล เพื่อเพิ่มเติมและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!