รายงานติดตามผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 34 results.
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2566
การมีส่วนร่วมของประชาชน
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization