วารสารหน่วยงาน

Displaying 6-10 of 17 results.
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ 2563
เว้นระยะห่างทางสังคม # สู้ภัยไวรัสโควิค -19 ไปด้วยกัน
รู้เร็ว รู้ไว ห่างไกล โควิค-19 นะครับ
SAFE ตัวเองจาก ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และฝุ่น PM 2.5 ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization