วารสารหน่วยงาน

Displaying 11-15 of 17 results.
ประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่มะขาม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ข่าวประชาสัมพันธ์รณรงค์เตรียมความพร้อมการป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
จดหมายข่าว 22 พ.ย. 2561 เชิญเที่ยวงานยิ่งใหญ่ ประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization