ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 9 results.
การดำเนินตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ราย 3 เดือน ปี2566
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2566
ไม่มีข้อมูล!!
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization