แผนการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 38 results.
การรณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กร “NO Gift Policy” เน้นโปร่งใส มีธรรมาภิบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 66-70
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization