แผนการดำเนินการ

Displaying 31-35 of 38 results.
แผนดำเนินงานปี-2563
แผนดำเนินงานปี-62อัพเดท
แผนดำเนินงานปี 2562
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบรามการทุจริตมิชอบ พ.ศ.2561-2564 ของอบต ไร่มะขาม
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization