แผนการดำเนินการ

Displaying 6-10 of 38 results.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566
นโยบายแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization