แผนการดำเนินการ

Displaying 16-20 of 38 results.
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๔
การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๔
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๔
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๔
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization