แผนการดำเนินการ

Displaying 36-38 of 38 results.
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ พ..ศ. 2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562
แผนการดำเนินงานประจำปี 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3258-6100 เบอร์โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15
Email: raimakham.phet@gmail.com
Rai Ma Kham Subdistrict Administrative Organization